Bordets A till O

Man kan med säkerhet hävda att bordet är en av de möbler som tydligast kan användas till nästan precis vad som helst i ett genomsnittligt hem. Det är kökets självklara mittpunkt och därmed också (speciellt i våra stressade tider) inte sällan också familjens mitt- och samlingspunkt. Det är platsen där lågstadiebarnen gör sina läxor under tiden mamma och pappa lagar mat några meter därifrån. Läs mer